Startsida  |   Produkter  |   Bli kund  |   Beställ här  |   Exempel  |   Support  |   Om oss

Rörmärkning

En korrekt märkning av rör och ledningar underlättar mycket vid felsökning och reparation. Det är dessutom krav på att ledningar som innehåller farliga eller riskfyllda produkter, som till exempel vattenånga, ska märkas upp. Även rör som kan förväxlas behöver märkning.
Klistermärken är det självklara valet många gånger. De bör vara formade som en pil som visar strömningsriktningen och innehålla text och i vissa fall faropictogram. Vi har lagt upp mallar för de vanligaste varianterna i beställningsverktyget.

Används till:
-rör
-ledningar
-ventilationsmärkning
-vatteninstallationer

Beställ skyltar

Varje substans har sin egna färg. De olika färgerna hjälper till att informera om vilket ämnen röret innehåller och används enligt bilden nedan:

Kontrollmärken och anläggningsetiketter
Färgschema för rörmärkning
Rörmärkning, tryckluft Klistermärke för rörmärkning av vatten Gult rörmärke, väteperoxid
Rörmärkning, tryckluft Klistermärke för rörmärkning av vatten Gult rörmärke, väteperoxid

SkyltDirect AB - Braxenvägen 4 - 761 41 Norrtälje - Tel: 0176-79950 - order@skyltdirect.se

© 2010 SkyltDirect Ost AB. Rev. 2.873.